Sú spočiatku okúzľujúci…

Autorka Isabelle Nazare-Aga vo svojej knihe Nenechte sebou manipulovat ďalej popisuje iné typy manipulátorov.

Okúzľujúci manipulátor

Tento typ je zvyčajne príťažlivého zovňajšku. Má to, čomu sa hovorí šarm. Oblečenie, šperky, doplnky, auto – to všetko aby vytvoril dojem. Pozerá sa ľuďom priamo do očí, kladie im otázky, ktoré ich môžu zaskočiť ale sám odpovedá vyhýbavo. To vytvára okolo jeho osoby tajomstvo. Berie si od iných čo chce, ale dáva iba lichôtky. Dáva poklony, ktoré ani nemyslí vážne, využíva ich iba ako zbraň na dobývanie iných. Ovláda postupy, ako sa ľuďom zapáčiť, okúzliť ich a fascinovať.

Okúzľujúcemu manipulátorovi nedokážu odolať ľudia citliví na niektoré stránky jeho osobnosti, ktoré vie dobre využívať. Môže to byť príjemný hlas, pohyby, krása, inteligencia, znalosti, milé správanie. Pozor, okúzlenie nás obmedzuje, nikdy neprispieva k nášmu rastu. Zbavuje nás ostražitosti.

Zdroj: Canva

Altruistický manipulátor

Tento typ človeka nám všetko dá, všetko pre nás urobí, všetko nám kúpi, bez toho, aby sme o tom museli požiadať. Ale za tým všetkým je očakávanie, že sa budeme správať podľa zásady reciprocity. Teda, že mu nebudeme môcť nič odmietnuť. Je predsa taký milý.

Ak túto zásadu nedodržíme, vyslúžime si postih v podobe všeobecného odsúdenia, keď na nás ostatní budú pozerať ako na nezdvorilého človeka, ktorý len berie. Ale nakoľko nechceme, aby nás ostatní odsudzovali, hráme túto hru. Títo manipulátori využívajú pocit “dlhu”.

Väčšinou to pri týchto jedincoch znamená, že si spôsob a splatenie dlhu zvolia sami. Často to zdôraznia: Keď si to potreboval ty, ja som ti pomohol.
Vytvárajú vzťah závislosti na ňom.

Zdroj: Canva

Vzdelaný manipulátor

Považujeme ho za nesmierne inteligentného a nemáme odvahu sa ho na nič spýtať. Keby sme to urobili, zareaguje totižto prekvapenie, podráždene a vyhýbavo. Ak sa v danej veci vyzná (nie vždy tomu tak býva), zmocní sa slova na dlhú dobu, aby dokázal aký je majster v odbore. Ak má vhodných poslucháčov, robí dobrý dojem. Ale ak je to téma, v ktorej sa vyznáte, často zistíte, že sa mýli alebo v týchto veciach dokonca klame, len aby bol zaujímavý.

Avšak rozlišujte skutočne vzdelaného človeka a manipulátora tohto typu. Vzdelaný človek vám nikdy nebude dávať najavo, že ste nevzdelaný hlupák s nízkou inteligenciou. Manipulátor spolieha na nevedomosti ostatných a uplatňuje prvky, ktoré zvyšujú jeho autoritu – vzdelanie, postavenie, vek, skúsenosti (často je to práve pracovná pozícia alebo dokonca majiteľ firmy).

Zdroj: Canva

Nesmelý manipulátor

Obvykle skrýva svoje snahy za predstieranú nesmelosť. Drží sa v úzadí, veľa toho nehovorí. Súdi nás mlčaním a pohľadmi, bez toho, aby vyslovil svoj názor vo chvíli, kedy by sme to potrebovali. Jeho prítomnosť pociťujú ostatní ako ťarchu. Väčšinou sú to ženy, ktoré na verejnosti vystupujú nenápadne. Na vyslovenie svojho názoru alebo kritiky využívajú svojich manželov alebo kolegov. Berie si na seba vedome podobu slabej a zraniteľnej ženy, ktorá volá po ochrane.

Ľudí odsudzuje akoby nestranne, nepriamo a tým vnáša medzi nich svár a nedôveru. Tvrdí, že konflikty neznáša, ale pritom ich vyvoláva. Len málokedy si vie uvedomiť, že tú ťaživú atmosféru vyvoláva práve on.

Zdroj: Canva

Manipulátor – diktátor

Často sa chová prudko, ostro kritizuje a slovne napáda ľudí vo svojom okolí. Ak však potrebuje naše služby, uchyľuje sa k lichôtkam, ale zaslúžené komplimenty od neho počuť nebudete. Často býva agresívny, nepríjemný a autoritatívny. Ľudia v jeho okolí sa ho boja. A aj napriek tomu sa mu darí dosiahnuť všetko, čo chce. Veľkú rolu však pri tom zohráva práve strach, ktorý okolo seba šíri.

Zdroj: Canva

Uvedomuje si svoje ciele a svoju autoritu, ktorú často vedome zneužíva. Morálne mu to však neprekáža. Je presvedčený, že podľahnúť citom je chyba celkom nemysliteľná v profesionálnych alebo osobných vzťahoch. Dokonca ani náznak akéhokoľvek citu sa nesmie objaviť v pracovných vzťahoch a ovplyvniť smerovanie k cieľom. Aj zdvorilý pozdrav alebo chvíľka pri káve cez pracovnú prestávku sú pre neho strata času.

Taktiež nepoužíva slová “prosím” a “ďakujem”. Prežívanie, pocity a myšlienky iných ho vôbec nezaujímajú. Podľa neho sa má človek ovládať a nepodliehať citom a pocitom, a ak to nedokáže, môže sa hanbiť.

Tento diktátor rozhodol (na základe vlastnej vôle), že jeho zásady platia pre všetkých ľudí v jeho okolí. A to nielen v zamestnaní, ale aj v rodine a vo všetkých stykoch, ktoré má. Riadi sa svojimi pravdami do určitej miery.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Pridaj komentár

RELATED POST

Bráňte sa manipulátorom

Účinné prostriedky ako sa brániť manipulátorom.

Aké prostriedky využíva manipulátor?

Manipulátori radi vyvolávajú v druhých až nezdravý pocit viny, používajú v komunikácií dvojzmysly a kontramanipuláciu. A je toho oveľa viac.

Dopady správania manipulátora

Zrazu sa cítite zle v jeho spoločnosti, strácate energiu a dokonca vaše telo začína štrajkovať. Aké dopady má manipulátor na…

30 charakteristík manipulátora

Ako sa správa manipulátor a aké má charakteristické znaky? Sme azda všetci manipulátori?