Bráňte sa manipulátorom

Spoznali ste, že máte vo svojom živote manipulátora. Má niektoré z 30 znakov manipulatívnej osobnosti. Ovláda vás svojimi prostriedkami a vy máte neblahé následky na svojom psychickom i fyzickom zdraví.

Poznanie je prvým krokom. Odhalenie, že niekto vás ovláda, že sa necítite dobre, že strácate pevnú pôdu pod nohami je skutočne začiatok.

Čo ďalej? Ako sa však manipulátorovi brániť? Aké sú účinné metódy na to, aby ste mu vzali moc?

Kto môže byť obeťou manipulátora?

Jedinec, ktorý pozná svoju hodnotu, ktorý si stoji za svojimi názormi, vie odmietnuť či odísť, keď cíti využívanie, nie je pre manipulátora vhodným objektom. Vhodnou obeťou manipulátora sú osoby, ktoré sú trocha pasívnejšie. On si totižto častokrát najprv ľudí otestuje a vidí, s kým sa dá zaobchádzať podľa jeho predstáv. Obeťami sú ľudia, ktorí vlastné potreby berú ako druhoradé a robia veci tak, aby si ostatní o nich mysleli len to najlepšie. Preto to pomenovanie – pasívnejší jedinci.

Prvým dôležitým krokom je budovať svoju vlastnú identitu. Naučiť sa mať rád a keď sa k nám niekto takto správa povedať, ako sa cítite, vymedziť s ním kontakt (ak sa to dá), odmlčať sa, odísť.

Myslieť si, že sa manipulátor zmení je jedna z častých a veľkých chýb.

Prestaňte očakávať, že s ním raz budete mať krásny plnohodnotný vzťah, kedy pochopí vaše pocity. Kedy sa zmení na empatického, kedy si pripustí chybu. Keď si to pripustíte a prejdete smútkom, že sa to nikdy nestane, prestanete byť citlivý na jeho slová a skutky.

Takže týmto poznaním už neočakávate, že sa manipulátor uzdraví. Musíte sa naučiť byť ľahostajný voči týmto jeho spôsobom. Je to smutné, je to veľká škoda, ale je to jediný spôsob, ako v takomto vzťahu netrpieť.

Nástroj ktorý môžete použiť sa volá kontramanipulácia. Naučte sa ju pomaličky používať a zároveň ohľaduplne vyjadrovať svoje názory.

Kontramanipulácia

Kontramanipulácia je vlastne zahmlievanie. Ide o neurčitý, povrchný spôsob komunikácie, ktorý umožňuje nezaujať jasné stanovisko a k ničomu sa nezaväzovať.

Môže to byť nejasná odpoveď alebo ironická poznámka, niekedy priame odmietnutie. Musíme sa to naučiť, ak nám to nie je prirodzené, predovšetkým vo vzťahoch, ktoré nám ubližujú a sú práve s manipulátorom.

Výskumy v oblasti medziľudských vzťahoch hovoria, že manipulatívna osobnosť sa veľmi rýchlo odpútava od ľudí, ktorí nereagujú na jej nátlak alebo na jej snahu vyvolať destabilizáciu emócií. Manipulátor sa nemôže cítiť dôležitý alebo nadriadený v styku s človekom, ktorý je ľahostajný k jeho manipulácií.

Ako na to?

Pokiaľ manipulátor u vás zaznamená akúkoľvek zmenu postojov, nepochopí, prečo mu zrazu odpovedáte tak, ako odpovedáte, akoby ste si zrazu boli istý sami sebou. Neznesie to a bude vás provokovať, aby ste reagovali podľa jeho predstáv. Je dôležité sa toho držať aj naďalej, pretože manipulátor vás bude chcieť vyviesť z miery.

Kontramanipulácia od vás bude vyžadovať sústredenie a dôslednosť. Taktiež si musíte spracovať vlastný pocit viny za toto správanie, pretože vám to nie je príjemné a prirodzené. Môžete o sebe začať pochybovať, či skutočne ste takýto chladný a neľudský. Dokonca vás z toho môže obviňovať aj sám manipulátor, ale len preto, aby vás vrátil tam, kde ste boli. Preto na akýkoľvek jeho útok typu “Máš srdce z kameňa,” odpovedajte chladne: “Ak si to chceš myslieť, tak si to kľudne mysli”.

Čím viac budete ukazovať, že vás jeho správanie vyvádza z miery, že sa vás dotýka, že vás bolí, tým väčšiu moc mu dávate. Mali by ste vyjadriť svoj postoj, informovať ho o tom, že ďalej o tejto veci nechcete hovoriť.

Manipulátor môže začať prekrúcať vaše argumenty a vo vás sa bude hromadiť zlosť. On len skúša vaše hranice, koľkokrát viete povedať nie. No čím viac budete ukazovať ako vás to vykoľajilo, tým viac si bude istý, že ešte vás vie ovládať aj cez takéto negatívne pocity.

Ak sa chcete naučiť túto techniku, musíte odpovedať tak, ako by vás manipulácia nechávala celkom ľahostajnými. Skúste používať tie isté slová, ako používa on. Ak je to možné povedzte svoj názor a odíďte z danej miestnosti, aby ste sa vnútorne ukľudnili. Musíte manipulátorovi ukázať, že sa vás jeho správanie nedotklo. Spočiatku s tým budete veľmi bojovať.

Zdroj: Canva

Zásady kontramanipulácie

Ak sa chcete naučiť túto techniku, tu je pár zásad:

 • hovoriť v krátkych vetách
 • vyjadrovať sa neurčito
 • používať ustálené frázy, všeobecné zásady, príslovia
 • používať neurčitok “sa”, “človek”, “ľudia”
 • žartovať, ak to situácia dovolí
 • usmievať sa, hlavne na konci viet, ak to situácia dovolí
 • zosmiešniť seba samého (vtipkovať na vlastný účet)
 • rozprávať stále zdvorilo
 • nezaplietať sa do diskusie, pokiaľ k ničomu nevedie alebo vedie len k ponižovaniu a znevažovaniu
 • vyhýbať sa agresivite
 • iróniu využívať len vtedy, keď chceme manipulátora odbiť a sme si sami sebou istý
 • krátko sa ospravedlniť

Zopár tipov:

 • To je tiež názor.
 • Každý si môže myslieť svoje.
 • Niekto si to ozaj môže myslieť.
 • Niekto to tak ozaj môže vidieť.
 • To je jeden z možných výkladov.
 • Ja mám iný názor.
 • To sa stáva.
 • To vravíte mne?
 • Mne sa to páči, a to je dôležité, nemyslíš?
 • Ja sa takto cítim dobre.
 • Mám rád originalitu.
 • Ale ja sa nikdy podľa ostatných neriadim.
 • Každý máme svoj štýl.
 • Veď uvidíme.
 • Časom sa uvidí.
 • Kto nič nerobí, nič nepokazí.
 • Ste fakt dobrý, keď mi to dovolíte.
 • Myslíš?
 • Každý ideme svojou cestou.
 • Robí vám to starosť? (Namiesto “to sa vás netýka”)
 • Prečo sa ma na to pýtate?
 • A čo si o tom myslíte vy?

V knihe je týchto príkladov oveľa viac. Autorka hovorí o tom, že sa nám na začiatok stačí naučiť 10 takýchto fráz a začať ich vo vzťahu s manipulátorom používať.

Aby sme začali sami seba budovať, mali by sme sa naučiť rovnováhe medzi tým, čo cítime a čo si myslíme. Emócie nie sú zlé, ale ak nás prevalcujú, následky môžu byť katastrofické. Taktiež správať sa rozumne nie je na škodu, ale ak sa správame bez citov a pocitov, môžeme ublížiť sebe i ostatným.


Zdroj: Canva

Slabé miesto

Jedným zo slabých miest pasívnejších ľudí je strach z toho, čo si ostatní pomyslia. Manipulátor to odhadne a využije. Mali by sme sa začať mať radi aj napriek tomu, že nie všetci s nami súhlasia. Že nie všetci nás majú radi.

Budovať svoju sebadôveru, že aj vy ste človek a môžete robiť chyby. To však neznamená, že ste zlý, alebo menejcenný.

Naučiť sa odmietať

Ďalším spôsobom, ktorý by sme sa mali naučiť je – odmietať. Nemusíme vždy všetkým vyhovieť. Nemusíme všade byť a všetko stíhať aj na úkor spánku, rodiny či vlastnej pohody. Môžeme odmietnuť súhlasiť s niekým, môžeme odmietnuť niekomu pomôcť v prípade. To že odmietame neznamená že sme zlý človek. Je to lepšie ako povedať “áno” a v hlave si myslieť opak, alebo dokonca sa sám na seba hnevať, že sme to znova urobili úplne opačne. Potom sme frustrovaný aj sami zo seba.

Niekedy nám bráni odmietať strach.

 • strach, že nás budú iní považovať za egoistov, neľudských, neschopných, zlých, ľahojstajných, nevďačných
 • strach, že druhému ublížime, dotkneme sa ho
 • strach zo straty priateľov, zamestnania
 • strach, že nám to potom druhý vrátia
 • strach z konfliktu
 • strach, že nás druhí nebudú mať radi a nebudú si nás vážiť

Možno by sme si mali položiť aj iné otázky. Ako druhým záleží na nás, keď nás prestanú mať radi po tom, čo im niečo odmietneme? Budem vporiadku, ak to urobím, ale vo vnútri budem nervózny a hnevať sa na celý svet?

Pokiaľ začnete brať ohľad sami na seba, budú na vás brať ohľad aj ostatní.

Čiastočné odmietnutie

Naučiť sa odmietať nie je jednoduché. Ale môžete začať s tým, že druhému poviete na začiatku vety, že by ste mu rád pomohli, ale… Začať vetu pozitívne a potom v skratke vysvetliť dôvod prečo nie.

Konštruktívna kritika

Konštruktívnou kritikou vieme upozorniť osobu, s ktorou rozprávame na problém, ktorý chceme zmeniť. Avšak najprv treba pochopiť, prečo sa dotyčný správa tak, ako sa správa. Ak chceme presne popísať problém, potrebujeme vedieť kedy sa stal, kde sa stal, kto tam bol. Pri popisovaní sa vyhnúť slovám ako “vždy” a “nikdy”, “v každom prípade”.

Je potrebné popísať aké to má na nás dôsledky, ako sa cítime, ako to vnímame, používať prvú osobu jednotného čísla.

Na záver je vhodné uviesť návrh na riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Formulovanie konštruktívnej kritiky má výhodu v tom, že druhému objasníme, bez toho aby sme ho obviňovali, ako na nás jeho správanie pôsobí. Je to jediný spôsob ako človeka doviesť ku vnímaniu problému, pretože mu poskytneme možnosť lepšie si predstaviť, ako sa nás problém dotýka. Môže nás tak lepšie pochopiť.

Metóda poškriabanej dosky

K manipulátorom je potrebné zaujať strategický, premyslený postoj z jednoduchého dôvodu – ak zostaneme v kontakte s nimi stopercentne autentický, spontánny, dôverčivý, úprimný, dostaví sa úplne opačný účinok – všetko obráti proti nám.

Postup poškriabanej dosky spočíva v tom, že opakujete stále rovnakým tónom odmietnutia, bez ďalšieho ospravedlňovania, stále rovnakými slovami, a tým dáte najavo neagresívnym spôsobom svoju neústupnosť.

Zrušiť závislosť

Pokiaľ musíte stále skladať účty zo všetkých vašich skutkov a chovania zo styku s inými ľuďmi, keď pravidelne dochádza k miešaniu sa do vašich záležitostí, pokiaľ vám váš manipulátor denne telefonuje a núti vás, aby ste mu volali, pretože mu to spôsobí radosť, a vás to pritom rozčuľuje a deprimuje, vhodným prostriedkom je prerušiť postupne takýto proces.

Nerozprávať o osobných veciach

Manipulátorovi sa nesmie hovoriť všetko!!! Čím viac vie o vašich plánoch a vašom živote, tým viac bude môcť tieto informácie využívať.

Nereagovať na nejasne formulovanú žiadosť

Manipulátor často zabudne povedať prečo sa pýta, načo to potrebuje, kde to bude, kedy, kto alebo ako. Nie je potrebné reagovať, pokiaľ nepovie všetko potrebné. Požiadať ho, aby sa vyjadril jasne a povedal to tak, aby to bolo jasné.

Všetko si poznamenávať

Zaznamenávajte si všetko, čo povie. Na poradách, schôdzkach, maily, správy. Taktiež na čom ste sa dohodli. Ak je to možné formulovať to, čo si chcete zapísať priamo pred ním, odôvodniť to tým, ze to chcete správne pochopiť.

Odmietnuť byť jeho sprostredkovateľom

V prípade, že vás požiada niečo – hlavne nepríjemné – odkázať inému, treba mu vysvetliť, že by bolo lepšie, korektnejšie a jednoduchšie, keby to urobil sám. Mali by sme ho nechať, nech si za svoje výroky nesie zodpovednosť. Diplomaticky: “Keď ho uvidím, povie mu, že s ním chceš hovoriť.”

Byť opatrný k lichôtkam

Prostredníctvom lichôtok si vás manipulátor chce podmaniť. Lichôtka na rozdiel od komplimentu má nejaký cieľ. Manipulátor si z nás chce urobiť “spojenca”. Naučme sa na to iba usmiať, nedávať prehnanú radosť a krátko poďakovať.

Zdroj: Canva

Záver

Prajem všetkým, ktorý si prešli, prechádzajú alebo možno raz budú prechádzať vzťahom s manipulátorom, aby sa rýchlo uzdravili. Viem, aký to je zničujúci vzťah, ale tiež viem, aké je oslobodzujúce znova začať normálne žiť.

Ak spoznáte manipulátora, alebo si niekoho identifikujete ako manipulátora, dajte si čas. Všetko si preberte a sledujte. Začnite pracovať sami na sebe, urobte zo seba prioritu. Naučte sa hovoriť NIE, urobiť si vlastný program bez výčitiek, odmietnuť. Ale predovšetkým sa naučte milovať seba samých takých, aký ste.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.6]

Pridaj komentár

RELATED POST

Aké prostriedky využíva manipulátor?

Manipulátori radi vyvolávajú v druhých až nezdravý pocit viny, používajú v komunikácií dvojzmysly a kontramanipuláciu. A je toho oveľa viac.

Dopady správania manipulátora

Zrazu sa cítite zle v jeho spoločnosti, strácate energiu a dokonca vaše telo začína štrajkovať. Aké dopady má manipulátor na…

30 charakteristík manipulátora

Ako sa správa manipulátor a aké má charakteristické znaky? Sme azda všetci manipulátori?

Sú spočiatku okúzľujúci…

Manipulátora nespoznáte na prvom stretnutí. On je totižto milý, pozorný a vyhľadáva vaše slabé stránky. On si hľadá obeť, ktorá…