Dopady správania manipulátora

Ak ste dlhodobo vystavený správaniu manipulátora vo svojom okolí a neviete sa im účinne brániť, neviete alebo nemôžete od nich jednoducho odísť, budete na sebe cítiť negatívne zmeny.

Taktiku rôznych typov manipulátorov sme si už rozobrali, teraz sa pozrime na to, ak sme ich taktike vystavený denno-denne.

Obete manipulátorov pripisujú svoju ochotu podriadiť sa im, skôr svojej dobrej vôli než zámeru človeka, ktorý ich využíva. Manipulátorovi chýba hlbšie etické cítenie. Často využíva sociálny status, aby pred nami skryl tienisté stránky svojej osobnosti.

V práci sú to práve vzťahy nadriadených a podriadených, kedy môže človek vo vyššej funkcii využívať svoje postavenie. Zvyčajne sa chyby zvaľujú na tých dole, aby nepoškodil svoju vlastnú povesť.

netreba ponižovať, treba človeku pomôcť
Zdroj: Canva, Autor: TRI BODKY…

Chýbajú city

Manipulátori si nevedia vážiť ľudí, s ktorými nezdieľajú rovnaké myšlienky, názory, vkus alebo city. Pri nich sa aj práve preto necítime dobre. Naše zlé pocity často vyplývajú z neverbálnej zložky komunikácie. Manipulujúca osoba totižto môže hovoriť niečo úplne iné, čo hovorí jej neverbálny prejav.

  • pohľad – často je vyhýbavý alebo panovačný
  • počúvanie – s nechuťou, pozerá sa inde, alebo robí niečo iné keď rozprávame, neotočí ani hlavu keď pozdravíme, ignoruje
  • sila hlasu – využíva svoj hlas efektívne podľa potreby – buď príliš nahlas alebo príliš potichu. Podľa zámeru, ktorý chce dosiahnuť
  • gestá – tie závisia od toho, akého silného partnera na komunikáciu má
  • výraz tváre – dáva najavo len to, čo chce. Neodhaľuje viac, dáva si pozor na mimiku. Je schopný sa usmievať aj keď sa dostáva do kritickej situácie.

Dopady na zdravie

Možno by sme manipulátorov vo svojom živote neriešili, keby nemali negatívny dopad na naše zdravie a pohodu. No ak sa v našom živote začne všetko akosi komplikovať a ono sa to točí okolo jednej osoby, zvykneme spozornieť. Niekedy je to už ozaj veľmi neskoro, ale ako sa hovorí – radšej neskôr, ako nikdy.

Takíto ľudia odčerpávajú energiu, chuť a radosť. Ak sme podľahli ich správaniu, nemusíme mať výčitky a obviňovať sa zo slabošstva. Manipulátorom podľahne 90% ľudí. Zvyšných 10% je úplne ľahostajných a popisujú komunikáciu s nimi len ako ťažšiu a netrápia sa tým viac.

Čo však s nami, ktorý patríme medzi tú väčšinu? Neblahé dôsledky správania manipulátorov doviedli mnohých až k samovraždám. Preto netreba brať prvotné príznaky na ľahkú váhu. Mnohí skončia v depresiách a dokonca na liekoch.

manipulátor vie spôsobiť neskutočnú bolesť na duši i tele

Zdroj: Canva, Autor: TRI BODKY…

Stres

Tí, čo sa denno-denne stretávajú s manipulátormi hovoria o zvýšenom strese. Ide však o vnútorné stresory v podobe starostí, ponižovania, nedostatku sebadôvery, nedocenenia.

Dlhodobé vystavenie stresu má negatívne účinky na organizmus. Okrem toho, že cítime tlak, nervozitu, úzkosť alebo strach, môžu sa pridružiť reakcie tela. Čím je stres väčší, tým sú aj somatické reakcie významnejšie. Začína to vylučovaním hormónu hypothalamu, hypofýzy a nadľadviniek. Všetky tieto látky pôsobia na srdcovú činnosť, krvný tlak, svaly, pečeň, žalúdok, trávenie atd. Všetko sa teda neodhráva len v hlave.

Stresové príznaky sú u každého človeka iné:

  • psychosomatická rovina – úzkosť, depresia, nechuť do akejkoľvek činnosti, únava, pokles sebavedomia, podráždenosť, stratu sebadôvery
  • somatická rovina – sú to rôzne poruchy, ako – porucha spánku, problémy s trávením, svalové napätie, žlčníkové problémy, kožné problémy, sexuálne, gynekologické a kardiovaskulárne problémy, bolesti v kĺboch
  • správanie – môžeme byť agresívny alebo naopak utlmený. Niektorí sa uchyľujú k zvýšenej konzumácií alkoholu alebo častejšiemu fajčeniu. Nemôžu prijímať potravu, sú hyperaktívny
  • výkon – horšie sa sústredia, majú výpadky pamäte, spomalené reflexy, nie sú schopný sa pre niečo nadchnúť a zníži sa ich výkonnosť

Pri dlhodobom vystavení sa správaniu manipulátora majú niektorí dokonca závažné chronické choroby. Určite sú v našom okolí ľudia, s ktorými je ťažšie nájsť spoločnú reč, ale len málo z nich dokáže vplývať takto na náš organizmus, ako práve manipulátor.

Choďte k lekárovi

Manipulátori často a radi používajú slovné spojenia, aby ste si zašli za lekárom a dali sa liečiť. Tým poukazujú na to, že problém sme my. Vy sa mate liečiť a uzdraviť a potom bude všetko v poriadku.

Sčasti to je pravda je. Vy ste ochoreli, ale je otázne, či chcete liečiť príznaky, alebo nájsť pôvodcu ochorenia.

Často sa ľudia vystavení manipulátorom obviňujú, že je to ich problém. Prežívajú ťažké situácie a len máloktorým sa podarí z toho dostať. Pred manipulátorom je možné sa chrániť.

V prvom prípade je potrebné odhaliť manipulátora, potom je potrebné znížiť svoj pocit viny, zraniteľnosť a zmeniť svoje postoje, správanie a presvedčenie.

Štúdie ukazujú, že to trvá približne 3 mesiace až 3 roky, podľa citového puta, ktorý nás k manipulátorovi viaže. Sme za tento stav zodpovedný? Psychológovia a psychoanalytici by mohli odpovedať, že jedine my sami môžeme za to, keď so sebou necháme manipulovať, obviňovať sa a ničiť. No tento problém je oveľa komplikovanejší.

Manipulátor rád využíva pocit viny. Samozrejme, každý z nás prežíva pocit viny. Problém nastáva, keď sú tieto pocity viny prehnane silné, keď presahujú hranicu racionálneho správania a bránia nám pokojne žiť. Manipulátori radi zneužívajú túto skutočnosť.

Skutočne nás nič nenúti, aby sme sa nechali niekým využívať, ponižovať, stresovať, aby sme znášali zaobchádzanie s nami ako s malým dieťaťom. No manipulátor má obvykle nad ostatnými moc. Skutočnú psychologickú moc, ktorá útočí a je spočiatku ťažké ju rozpoznať.


Ako sa brániť?

Brániť sa dá pred tým, pred čím cítime nebezpečenstvo. Preto je potrebné najprv identifikovať problém. Treba zistiť, či človek, ktorý nás trápi je, alebo nie je manipulátor. Na rozpoznanie nám poslúži zoznam 30 znakov manipulátora.

V ďalšom článku sa budem venovať jednotlivým prostriedkom manipulátorov viac podrobne a dopracujeme sa k tomu, ako sa manipulátorom brániť a kedy pre nich prestaneme byť zaujímavý.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.7]

Pridaj komentár

RELATED POST

Bráňte sa manipulátorom

Účinné prostriedky ako sa brániť manipulátorom.

Aké prostriedky využíva manipulátor?

Manipulátori radi vyvolávajú v druhých až nezdravý pocit viny, používajú v komunikácií dvojzmysly a kontramanipuláciu. A je toho oveľa viac.

30 charakteristík manipulátora

Ako sa správa manipulátor a aké má charakteristické znaky? Sme azda všetci manipulátori?

Sú spočiatku okúzľujúci…

Manipulátora nespoznáte na prvom stretnutí. On je totižto milý, pozorný a vyhľadáva vaše slabé stránky. On si hľadá obeť, ktorá…