Poznáte takýchto ľudí?

Psychologička a psychoterapeutka Isabelle Nazare-Aga napísala knihu v ktorej sa venuje manipulácií. Popisuje v nej rôzne spôsoby manipulovania, osobnostné črty ľudí, ktorí manipulujú, spôsoby akými to robia i spôsoby ako sa im brániť. Hovorí, že manipulátori sa obvykle skrývajú za rôznymi maskami.

manipulátor ničí ľudí vo svojom živote
(Zdroj: Canva)

Sympatický manipulátor

Tento typ manipulátora sa vyskytuje v populácií najčastejšie a je podľa autorky aj najnebezpečnejší, pretože dokonale skrýva svoju hru. Takýto človek je veselý, usmievavý, prívetivý, chvíľami dokáže byť pozorný k ostatným. Je zhovorčivý a preniká ľahko do priestoru druhých a okamžite si ich získa. Javí sa ako milý, vyrovnaný človek, ktorému by sme sa radi podobali a získali si jeho náklonnosť.
Ľahšie vyhovieme potrebám osoby, ktorá pôsobí sympaticky. Preto väčšina manipulátorov dokáže tento fakt využiť vo svoj prospech.

Väčšina manipulátorov sa riadi pravidlom, že je potreba nadviazať čo najrýchlejší priateľský vzťah (hlavne v čisto profesionálnej oblasti – okamžité tykanie na pracovisku, snaha o pochopenie rodinných problémov a pod.). Sú dokonca schopní urobiť pre druhých službu, darovať nejaký darček alebo lichotiť. Len do určitej doby!

Prehodenie masky

Nie je však potreba hádzať všetkých “milých” ľudí do jedného vreca. Našťastie existuje mnoho vyrovnaných, sebaistých jedincov, ktorí nepotrebujú žiadne úskoky a podrazy, aby došli uznania. Dokážu jasne a úprimne vysloviť svoje názory, priania a pocity. Rešpektujú taktiež pocity, potreby, názory a priania iných ľudí.

Nemajú potrebu urážať a znižovať ostatných, aby sami sebe dodali hodnotu.

Takíto ľudia sú zdraví jedinci, ktorí nepopierajú svoje nedostatky a súčasne si uvedomujú svoje kvality. Nevystavujú ich stále na obdiv, aby druhému dali najavo svoju nadradenosť alebo ukázali práve na nedostatky iných.

Následky manipulatívneho správania môžu mať dosah na fyzické zdravie.
(Zdroj: Canva)

Ako odhaliť manipulátora

Tí pasívnejší a naivnejší z nás ho možno nikdy neodhalia. Nemajú možno jasno vo vlastných emóciách a neuvedomujú si vlastné potreby. Milióny ľudí žije podľa schémy: je pre ne dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky druhých ako svoje vlastné. Popieraním svojich potrieb môžu lepšie znášať sklamanie a záporné pocity. Podriadenie sa druhému je podmienené potlačením až poprením seba samého.

Manipulátori majú aj dobré vlastnosti. A preto je problém ich odlíšiť od tých hraných. Ide to jedine časom!

Ak s nimi žijeme alebo pracujeme, klamstvá a nezrovnalosti postupne vyjdú najavo. Sledujme to, čo hovoria a to čo robia.

Je ťažké sa s tým vyrovnať, ak ide o autoritu v podobe rodiča alebo nadriadeného. Väčšinou to vôbec neriešime až do okamihu, keď si už skutočne povieme “čo je dosť, to je dosť!”

Hlavným cieľom manipulátora je zapôsobiť. Správa sa k ľuďom príjemne, nešetrí chválou a lichôtkami. Spočiatku sa javí malými gestami, ktoré ho nestoja veľa námahy, ako ochotný človek. Potom vás začne žiadať o malé službičky a vy mu ich s láskavosťou preukážete. Prejaví sa ako priateľský človek ochotný pomôcť. Do tohto okamihu vyzerá byť všetko vporiadku. Neriešite vôbec jeho pohnútky ani nedôveru voči nemu.

A za niekoľko mesiacov zistíte, že ste zviazaný psychologickou alebo materiálnou závislosťou. (Takýto človek vám dokáže dávať veľké dary alebo požičiavať peniaze, či si vás iným spôsobom zaviazať.) Táto závislosť vám bráni slobodne sa rozhodovať a jednať.

Zdá sa, že manipulátor má mnoho priateľov, ale tí sa každé 2-3 roky menia. Nevadí, rýchlo si dokáže nájsť nových. To isté platí v pracovných vzťahoch. Kým je všetko ako chce on, je to vporiadku. Akonáhle sa dejú veci, ktoré nemá pod kontrolou dokáže prekrúcať svoje vlastné slová a činy vo svoj prospech. Preto pri takýchto ľuďoch sa mení často aj pracovný kolektív. Najprv odchádzajú slabší jedinci, ktorí z takéhoto správania môžu mať dokonca zdravotné problémy. Nie je vôbec neobvyklé, ak sa za určité obdobie vymení celý kolektív, iba tá jedna osoba stále ostáva a problém vidí dookola vo všetkých ostatných.

(Zdroj: Canva)

Prečo sa človek stane manipulátorom?

Človek sa stane manipulátorom vplyvom obranného systému, ktorý sa vytvára od detstva. Manipulatívna osobnosť koná zo psychologického hľadiska zvláštne. Takýto obranný mechanizmus uplatňujeme občas všetci. Niektorí z nás sa chovajú agresívne, ak znova zažijú pocit, že sa majú brániť. Iní napríklad unikajú z reality tak, že sa stiahnu. Niektorí to vytesnia tak, že sa vlastne nič nedeje. To je len niekoľko príkladov ako zvládame ťažké a náročné situácie, ktorých základy sú položené v detstve.

Obranný mechanizmus manipulátora sa líši tým, že systematicky využíva manipuláciu ako prostriedok k prežitiu. Tento mechanizmus sa postupne zautomatizuje a stáva sa jediným možným spôsobom jednania a komunikácie. Manipulatívny jedinec pozoruje citové slabiny zraniteľných ľudí a potom ich trápi pocitom viny alebo ďalšími postupmi, ktoré spomenieme v ďalšom článku. Tieto postupy mu dávajú moc.

Koľko druhov manipulátorov existuje?

V knihe autorka popisuje ešte:
okúzľujúceho manipulátora
– altruistického manipulátora
– vzdelaného manipulátora
– nesmelého manipulátora
– manipulátora – diktátora

V ďalšom článku Vám predstavím 30 charakteristických znakov manipulátorov, ktoré autorka v knihe popisuje. Tvrdí, že za vonkajšími prejavmi sa stále skrýva človek. A aby sme videli rozdiel medzi tým, že občas má každý z nás takéto správanie a predsa to neznamená, že sme manipulátori.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Pridaj komentár

RELATED POST

Bráňte sa manipulátorom

Účinné prostriedky ako sa brániť manipulátorom.

Aké prostriedky využíva manipulátor?

Manipulátori radi vyvolávajú v druhých až nezdravý pocit viny, používajú v komunikácií dvojzmysly a kontramanipuláciu. A je toho oveľa viac.

Dopady správania manipulátora

Zrazu sa cítite zle v jeho spoločnosti, strácate energiu a dokonca vaše telo začína štrajkovať. Aké dopady má manipulátor na…

30 charakteristík manipulátora

Ako sa správa manipulátor a aké má charakteristické znaky? Sme azda všetci manipulátori?