30 charakteristík manipulátora

V knihe – Nenechte sebou manipulovat, autorka spísala 30 znakov, podľa ktorých spoznáme vo svojom živote manipulátora.

Za vonkajšími prejavmi sa skrýva človek.

Manipulátori berú na seba rôzne masky a preto ich nie je ľahké odhaliť. Môžu byť sympatický do určitej miery. Akonáhle sa však dotknete jeho moci alebo teritória, okamžite zmenia správanie k vám. V momente, keď niečo odmietnete, začnú byť ironickí, sarkastickí, naliehaví a dokonca veľmi zlí.

Manipulátor
Zdroj: Canva

Manipulátor má však svoje charakteristické znaky chovania:

 1. Navodzuje u ostatných pocit viny a odvoláva sa pritom na rodinné vzťahy, priateľstvo, lásku, profesionálnu zodpovednosť a pod.
 2. Prenáša zodpovednosť na druhých alebo sa zo svojej zodpovednosti snaží vykrútiť.
 3. Nepodáva ostatným jasne svoje žiadosti, potreby, city a názory.
 4. Obvykle odpovedá neurčito.
 5. Mení svoje názory, chovanie a city podľa situácie alebo osoby s ktorou je v kontakte.
 6. Svoje požiadavky zakrýva logickými dôvodmi.
 7. Dáva druhým najavo, že nesmú nikdy meniť svoj názor, musia byť dokonalí, všetko vedieť a reagovať okamžite na žiadosti a otázky.
 8. Spochybňuje kvality, schopnosti a osobnosť druhých, nenápadne druhých kritizuje a súdi, hovorí o nich s dešpektom.
 9. Necháva svoje odkazy prostredníctvom iných ľudí alebo sa uchyľuje k nepriamemu odkazu (namiesto osobného rozhovoru telefonuje, posiela správy, maily).
 10. Zasieva rozbroje, podnecuje podozrievanie, rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať a je schopný rozvrátiť i manželstvo či vzťah.
 11. Dokáže zo seba urobiť obeť, aby ho ostatný ľutovali (preháňa závažnosť choroby, sťažuje sa na neschopných ľudí vo svojom okolí, na preťaženie v práci a pod.).
 12. Neberie ohľady na žiadosti ostatných (aj keď tvrdí pravý opak).
 13. Využíva morálne zásady druhých k naplneniu vlastných potrieb (napríklad ľudskosť, milosrdenstvo, rasizmus, hodnotenie – dobrá/zlá matka a pod.).
 14. Skryto sa vyhráža alebo celkom otvorene vydiera.
 15. Mení tému uprostred rozhovoru.
 16. Vyhýba sa pracovným schôdzkam, poradám a uteká z nich.
 17. Zameriava sa na neznalosť druhých a snaží sa vyvolať dojem, že má navrch.
 18. Klame.
 19. Roznáša klamstvá, aby sa dozvedel pravdu, prekrúca a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí aj partnerovi alebo vlastným deťom.
 22. Neznáša kritiku a dokáže popierať aj jasné fakty.
 23. Neberie ohľad na práva, potreby a priania iných.
 24. Veľmi často žiada, vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.
 25. Jeho slovný prejav znie logicky a koherentne, ale jeho postoje a činy, alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.
 26. Užíva si lichôtky, aby sa zapáčil dáva darčeky alebo nečakane preukazuje drobné skutky.
 27. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia nepríjemne a neslobodne.
 28. Ide za svojimi cieľmi veľmi dôsledne, ale aj na úkor druhých.
 29. Prinúti nás robiť veci, ktoré by sme pravdepodobne z vlastnej vôle nerobili.
 30. Ľudia ho poznajú, hovoria o ňom, aj keď nie je prítomný.

Čo myslíte, koľko z bodov musí mať človek, aby sme o ňom mohli uvažovať ako o manipulátorovi a dať si na neho pozor? Autorka hovorí, že ak má človek 10 takýchto znakov, mali by sme zbystriť pozornosť a všímať si čo a ako robí, ako sa pri ňom cítime a či konáme častokrát aj proti sebe.

Sme všetci manipulátormi?

Na základe vypísaných bodov si môžeme myslieť, že sme snáď všetci manipulátori. Avšak rozdiel je podstatný.

Je rozdiel medzi robiť a byť.

Z toho, že niečo urobíme nevyplýva, že taký sme. Druhý rozdiel je v tom, že nie je možné všeobecne stanoviť rozdiel medzi manipulovať (občas) a byť manipulátor. Každý z nás má 3, 4, 5 znakov, ktoré sa nachádzajú v zozname vyššie. Avšak pred tým, než sa označíte za manipulátora položte si tieto dôležité otázky zo zoznamu:

 • Odkazujete iným správy prostredníctvom niekoho iného?
 • Ste vyhýbavý, pohŕdate inými, chováte sa k druhým s dešpektom?
 • Využívate iných?
 • Nedbáte na žiadosti ostatných ľudí?
 • Vytvárate medzi nimi napätie a štvete ich proti sebe?
 • Závidíte, ste egocentrický a klamári?
 • Často využívate zákerné vydieranie?

Hľadajte odpovede a ak si nie ste istý, skúste sa opýtať niekoho vo svojom okolí, ale postupujte objektívne.

Manipulátori nie sú ľudia ako každý z nás

Občas sa stane, že aj my použijeme niektorý z vyššie uvedeným znakov, aby sme niečo dosiahli. Avšak ide iba o vedomú akciu, použitú iba v konkrétnej situácii voči jednej osobe. Manipulátor manipuluje, pretože inak nemôže. Ide u neho o obranný mechanizmus, ktorý je nevedomý.

Sú to ľudia, ktorí sa naučia určitému správaniu, lebo vedia, že tým dosiahnu určité výhody. Neznamená to, že takí skutočne sú. Človek, ktorý manipuluje sa naučí využívať asertivitu a my si myslíme, že je skutočne asertívny. Ale asertívny človek vie jasne vyjadriť svoje pocity, úprimne svoje názory, potreby, žiadosti i odmietnutie bez toho, aby druhých ponižoval.

Aj keď sa to tak nezdá, manipulátori nemajú dostatok sebadôvery.

Títo ľudia nemôžu existovať bez prítomnosti iných ľudí. Definujú sami seba porovnávaním s inými ľuďmi, ale do tohto porovnávania vnášajú nevhodný prvok – dešpekt, znehodnocovanie, ponižovanie. Sám si predstavuje, že je lepší ako ostatní a je o tom dokonca pevne presvedčený.

Zdroj: Canva

Presviedča nás i seba

Jeho vedomým i nevedomým cieľom je presvedčiť nás podľa situácie, že je inteligentnejší, šľachetnejší, schopnejší, informovanejší, vzdelanejší. A akú taktiku využíva. POZOROVANIE. Skúša a snaží sa zistiť naše slabosti a chyby. Myslí si, že tak bude vyzerať lepšie on. Psychológovia hovoria tomuto javu projekcia.

Manipulátor vyčíta druhej osobe chyby a nedostatky, ktoré má sám.

To bežných ľudí privádza k mienke, že ak vám to niekto vyčíta, tak on taký nie je. Avšak vnímať správne realitu nám tu bránia emócie. Treba pochopiť, že v tejto výčitke nie je pravda. Skôr naopak.

Zdroj: Canva

Prečo sa niekto stane manipulátorom?

Viac sa o tom dočítate v prvom článku o manipulátoroch.

Medzi nami sa pohybuje približne 2-3% (novodobé štúdie poukazujú až na 5%) manipulátorov. Môžu to byť rodičia, súrodenci, kolegovia, nadriadení v práci, manžel či manželka, učitelia. Manipulátor je predovšetkým neviditeľný. Až po čase vidíme, že niečo nie je v poriadku a to podľa škôd, ktoré nastávajú v našom živote.

20% z manipulátorov si skutočne uvedomuje že sú manipulátori a tešia sa zo svojej moci. Zamieňajú ju za inteligenciu. Sú to vlastne zvrátení ľudia, ktorí s potešením využívajú druhých, správajú sa nemorálne, nepríjemne a destabilizujú ostatných. Avšak väčšina manipulátorov manipuluje nevedome.

Napríklad rozhodnutie v ich prospech alebo nejaké správanie, z ktorého majú zisk iba oni, si vykladajú ako znak lásky, priateľstva, rešpektu alebo pôsobenia svojej autority. Neuvedomujú si, aké dôsledky to predstavuje pre ich blížnych: pocit straty vlastnej hodnoty, pokles sebadôvery, stiesnenosť, vysokú mieru stresu, dokonca aj psychickú deštrukciu s fyziologickými a fyzickými následkami.

A čo viac?

Aké dôsledky môže mať správanie manipulátorov? Aké spôsoby komunikácie majú, ako ich odhaliť, ako sa brániť? Postupne pre Vás napíšem ďalšie články, v ktorých sa na to pozrieme. Môžete si prečítať o tom, akých rôznych manipulátorov poznáme a ako sa prejavujú.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.2]

Pridaj komentár

RELATED POST

Bráňte sa manipulátorom

Účinné prostriedky ako sa brániť manipulátorom.

Aké prostriedky využíva manipulátor?

Manipulátori radi vyvolávajú v druhých až nezdravý pocit viny, používajú v komunikácií dvojzmysly a kontramanipuláciu. A je toho oveľa viac.

Dopady správania manipulátora

Zrazu sa cítite zle v jeho spoločnosti, strácate energiu a dokonca vaše telo začína štrajkovať. Aké dopady má manipulátor na…

Sú spočiatku okúzľujúci…

Manipulátora nespoznáte na prvom stretnutí. On je totižto milý, pozorný a vyhľadáva vaše slabé stránky. On si hľadá obeť, ktorá…