Aké prostriedky využíva manipulátor?

Pozrieme sa spolu s autorkou knihy Nenechte sebou manipulovat – Isabelle Nazare-Aga na nástroje, prostriedky, ktorými nás manipulátor dokáže ovládať.

Pocity viny

Prostredníctvom pocitu viny vieme zmeniť veľa vecí v osobnom živote. Ak si uvedomíme chybu, ak si pripustíme, že sme niečo urobili zle, zvážime následky a vieme ich zodpovedne niesť a riešiť, tak vieme veľa vecí zmeniť. Ale vytvárať pocit viny u druhých a zneužívať ho vo svoj prospech je nástrojom, ktorým manipulátor ovláda iných ľudí. Pravidelné a dlhé navodzovanie tohto pocitu má deštruktívne účinky.

Pocit viny je normálny a zdravý. Môže sa však stať patologickým, keď je neprimeraný a nezodpovedá realite.

Manipulátor sa nedokáže ubrániť, aby pekne nahlas nevyslovil to, čo by iní zamlčali, aby nevytvárali nepríjemnú atmosféru.

Používa dvojzmysly, kde po vyslovení niečoho požiada ostatných, aby to nebrali vážne, alebo že myslel ten druhý zmysel daného výroku. Podľa toho, ako mu to v danej situácií vyhovuje.

Je pozoruhodné, ako vedia prevrátiť situáciu naruby.

Manipulátor je majster v prevliekaní masiek
Zdroj: Pexels

Dvojitá väzba

Pocit viny sa taktiež vyskytuje v situácií nazývanej dvojitá väzba. Manipulátor vyšle súčasne dve správy, ktoré si navzájom odporujú. Ak sa zariadime podľa jednej, automaticky sa nemôžeme zariadiť podľa druhej. Je to situácia, ktorá nás celkom vyvedie z miery, pokiaľ včas neodhalíme zámer a nepovieme o ňom autorovi správy. Je však možné, že ten si práve tohto paradoxu nemusí byť vedomý.

Ak manipulátor použije tento spôsob, môžete urobiť čokoľvek a vždy to nebude správne rozhodnutie. Cieľom človeka, ktorý manipuluje je donútiť nás reagovať podľa jeho predstáv. V tomto prípade sa môžeme brániť tak, že si danú správu rozložíme a spýtame sa priamo, čo vlastne po nás chce? Nech sa vyjadrí jasne a jednoznačne. Takýmto skutkom mu dáme najavo, že nebudeme skákať tak, ako on bude pískať. Obranným prostriedkom v tomto prípade bude racionálny prístup.

Manipulátor a zodpovednosť

Manipulátori svoju zodpovednosť prenášajú na druhých alebo na systém. Poznajú mnoho spôsobov, ako sa zbaviť zodpovednosti, napríklad aj to, že sa vyhýbajú rozhovorom a schôdzkam.

Rýchlo si dokážu prisvojiť dobré výsledky práce ľudí zo svojho okolia. Ak sa situácia nevyvíja podľa jeho predstáv, prenáša zodpovednosť na ostatných. Na poradách sa nevyjadrí jasne, drží sa v úzadí aby sa nemusel zúčastniť na rozhodovaní a niesť za rozhodnutie neskôr zodpovednosť.
Spolupráca s nadriadeným, ktorý manipuluje je veľmi stresujúca. V pracovnom tíme zavládne neistota o tom, čo sa má, alebo nemá robiť. Táto situácia vyvoláva pochybnosti o schopnostiach všetkých členov tímu.

Je to podobné dvojitej väzbe – ak nie ste iniciatívny a nerozhodujete, nesprávate sa vhodne a ste označený za neschopného. Keď však rozhodnete sami, ale vaše rozhodnutie nevedie k predpokladaným výsledkom, je to dôvod označiť vás za neschopných. Táto situácia je pre toho, kto ju prežíva veľmi nejasná a zmätená. Človek stráca záujem slobodne rozhodovať.

Manipulátor je schopný vás prinútiť, aby ste sa pozerali na realitu tak, ako si to prajú oni.

Manipulácia prostredníctvom pocitu viny
Zdroj: Pexels

Využívanie sprostredkovateľov

Často si nájdete na stole odkaz s prosbou o vykonanie nejakej práce. Otvoríte si mail, ktorý vám odkazuje nepríjemnú správu, hoci s vami ten človek pred chvíľou rozprával.

Takýmto správaním manipulátor odopiera právo druhému človeku na odpoveď a priamu konfrontáciu. Často na odkazy používajú kolegov alebo iných ľudí. Tí sa tak stanú zodpovednými za obsah správy, ktorú podávajú. Manipulátor sa tak zbaví zodpovednosti za podanie nepríjemnej informácie a konfrontácie, celá zodpovednosť za to padne na poslíčka. Vy ako morálny človek proste chápete, že poslíček za to nemôže a tak ho nekonfrontujete, vnímate ho len ako vykonávateľa z poverenia.

Problém komunikácie

Od ľudí, ktorí boli v styku s manipulátorom často počuť, že s každým dokázali rozprávať, len s ním nie. Nič nepovie jasne, všetko si treba domyslieť. Všetko prekrúti a hrá sa so slovíčkami. Odvádza reč od podstaty problému a dáva najavo, že nesprávne komunikuje druhý človek.

Manipulátor sa často tomu, koho chce manipulovať, vyhýba pár dní a ignoruje ho, aby v ňom vyvolal pocit viny. Potom sa správa tak, že on sa na daného človeka vôbec nehnevá a nemá s ním problém.

Zahmlievanie

Manipulácia má svoju funkciu, keď sa odohráva v oblasti záhad a tajomnosti. Keď manipulátora požiadate o ďalšie doplnkové informácie, často zareaguje ironicky a dá vám najavo, že sa pýtate hlúpo. Odvrkne, že je to predsa úplne jasné.

Manipulátor používa neúplné vety alebo myšlienky takým spôsobom, že si nemôžeme zvyšok domyslieť. Ak nahlas vyjadríme, ako sme to pochopili, často namieta, že nič také nepovedali.

Vo svojej konverzácií často používajú neurčité viacvýznamové slová. Nejednoznačný význam vzbudí v prvej fáze záujem, v druhej fáze divný pocit a podozrenie, kedy záhada pretrváva. Nedopovedané vyvolá zmätok a prinúti nás k zamysleniu. Väčšinou je to negatívneho významu a tak začneme o tom už vopred takto negatívne uvažovať a podozrievať všetkých naookolo. Takýmto spôsobom dokáže rozvrátiť fungujúce vzťahy v rodinách, priateľstvách i na pracovisku.

Manipulatívne správanie dokáže rozvrátiť rodiny, priateľstvá i pracovné kolektívy
Zdroj: Pexels

Použitie klamstva na zistenie pravdy

Táto technika patrí k najznámejším metódam manipulátorov. Spýtajú sa otázku, kde istá časť je klamstvo a čakajú vašu pravdivú odpoveď. Chcú sa dozvedieť od vás, ako to v skutočnosti je.

Častokrát sa stane, že klamú, aby zakryli problém, ktorý ich trápi. Obeť klamstvo nerozozná a dôverne odpovie.

Vyhýbavé odpovede

“Čo si myslíte?” – to často manipulátori používajú. Nedajú najavo, čo si skutočne myslia, ale nútia druhého, aby svoje myšlienky odhalil. Pýtajúci sa stáva tým, kto má odpovedať. Táto otázka v nás vyvoláva pocit, že ten druhý si o tom niečo myslí, ale zaujíma sa o náš názor. Volá sa to kontramanipulácia.

Odbiehanie od témy

To manipulátori radi robia. Odvedú reč na úplne iný tému. Robia to z týchto dôvodov:

  • tému dostatočne nepoznajú a nechcú, aby sa to o nich prezradilo
  • o téme hovorí niekto iný než oni
  • téma ich privádza do rozpakov a ohrozuje ich “image”
  • nemôžu dokázať svoje tvrdenia, ich argumenty nestačia
  • chcú kritizovať, ponižovať, znevažovať alebo urážať človeka s ktorým hovoria

Ak nám takéto formy komunikácie s niektorými ľuďmi prekážajú a nie je to iba jednorázová záležitosť, mali by sme začať pátrať. Odhaľovať zámery a dôvody, prečo to ten druhý robí. Ak pomenujeme tieto problémy urobíme prvý krok k analýze manipulatívneho správania.

Chcete zistiť, či takýchto ľudí máte vo svojom okolí?
Chcete vedieť, akými prostriedkami manipulátor ovláda druhých? Skúste sa pozrieť na 30 znakov manipulátora a poznajte, či človek, z ktorého vám je zlé má aspoň 10 týchto znakov.
Máte neblahé následky zo správania niektorých ľudí? Manipulátori ovplyvňujú naše psychické i fyzické zdravie.

Prečítajte si ostatné texty na blogu. Moje myšlienky a výroky, citáty a zamyslenia, živé vysielanie môžete sledovať aj na instagrame – tri.bodky.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Pridaj komentár

RELATED POST

Bráňte sa manipulátorom

Účinné prostriedky ako sa brániť manipulátorom.

Dopady správania manipulátora

Zrazu sa cítite zle v jeho spoločnosti, strácate energiu a dokonca vaše telo začína štrajkovať. Aké dopady má manipulátor na…

30 charakteristík manipulátora

Ako sa správa manipulátor a aké má charakteristické znaky? Sme azda všetci manipulátori?

Sú spočiatku okúzľujúci…

Manipulátora nespoznáte na prvom stretnutí. On je totižto milý, pozorný a vyhľadáva vaše slabé stránky. On si hľadá obeť, ktorá…