Mužom

Silná žena o sebe môže pochybovať, môže ju na chvíľku niečo zastaviť. Silná žena vstane, poďakuje za lekciu a ide ďalej. Tak ti dnes ďakujem muž - muž z môjho života