Poznáte jazyk lásky vášho dieťaťa?

Kniha Päť jazykov lásky je nádherným sprievodcom preukazovania lásky voči deťom tak, aby sa cítili milované.