Slová nielen vo veršoch…

Pripájam slová, ktoré ukladám do veršov, alebo do riadkov, alebo len tak, do viet, ktoré možno nedávajú význam a možno práve naopak – dávajú…